Kurvmakerskolen i Norge er for alle som har lyst å lære å flette kurver av ulike materialer.

Skolen tilbyr et levende miljø med stor kompetense og kunnskap – med et bæredyktigt og ældgammalt håndverk.

Vår filosofi er: ved at utdanne mennesker med håndbårne kunnskaper, kan vi ta vare på vår immaterielle kulturarv og verne om et av de småfag, som er tradisjonsbærer av rødlistet håndverk – kurvmakeren.

Kurvmakerskolen er både for nybegynnere og øvede flettere. I løpet av tre år vil du kunne lære å flette små og store kurver med mange forskjellige teknikker.

Ved hver modul/kurs presenteres for de nye teknikker, du skal arbeide med. Vi arbeider med et kurskompendium, der inneholder forskjellige tekniske beskrivelser av modeller, detaljbeskrivelse og bilder.

Vi håper at du har lyst å flette mellom kursene, slik at de lærte teknikkene innlæres og huskes. Gjentagelser i kurvene er viktig for en forståelse av materialet. Men du er selvfølgelig også velkommen til å kun delta på modulene, og nyte at du er på kurs. Vi utsteder kursbevis etter hver modul og et diplom etter endt kursrekke på 9 kurs.

Kurvmakerskolen har verksted på Langø, Sandefjord i Vestfold. Verkstedet kan etter avtale leies og benyttes på dagstid og på kvelden til ulike kunstnerriske formål. Ta gjerne kontakt.

kurv kurvmaker, kurvmakerlærling, pilefletting, pilfletting, kurvmakerskolen, kurvfletting, silja levin, lars levin, skovstuen pil, kurver, levende pil, basket making, basketmaker, willoweaver, willow