Alle kurs

Dette er det andre kurs i modulrekken. På dette kurset vil du lære å lage ovale kurver i kryssbunnteknikk. Vi bygger videre på viten om sideflett, kant og hank fra første modul. Men går mer i dybden av kurvens form og funksjon. Du skal flette en fransk blomsterkurv med åpne ender. Vi vil også lage variasjoner av bunden og […]

I modul 4 skal du flette fiskekurver og ryggsekker med lokk. Vi tar utgangspunktet i en klassiskn D-bunn, og setter inn stag på forskjellige måter. Her vil vi skulle arbeide med den organiske formen disse kurvene skal ha, samt å variere sidefletten i ulike mønster. Du får også anledning å lage din egen bunn i treverk, så her […]