Arrangementdetaljer


Dette er det første kurs i rekken og det vil gi deg den basis viten du trenger for å flette en kurv. Du skal lære å flette kryssbunn, sideflett, kant og hank. Her blir det mulighet å lære sig variasjoner av bunner, sideflett og kant/hank slik at du kan ta flere teknikker med hjem og lage flere ulike kurver.

På dette kurset vil vi snakke om hvordan hånden fører pilen – altså arbeidsteknikk; samt hvordan man behandler, sortere og oppblødter sitt flettematerial for å åpnå det beste resultat.

Undervisningen er mandag til torsdag fra kl. 09.00 – 16.30 (inkl. 1/2 times lunch-pause).

Det med småt:
Modul 1 koster 2550 NOK.
Påmelding kan kun skje via mail til post@kurvmakerskolen.no, og din påmelding er endelig når du har betalt et depositum på 800 NOK.
Resterende betaling må skje innen en måned før kursstart via bankoverførsel.
Avbestilling av kurs må skje senest 14 dager før kursstart. Ellers returneres ikke kursavgiften. Om vi kan fylle din plass fra ventelisten vil kursavgiften tilbakebetales.

Materialer til hvert kurs kommer i tillegg  ca. 300-500 NOK. og avregnes kontant eller med kort på avreise dagen.