Arrangementdetaljer


Dette er det første kurs i rekken og det vil gi deg den basis viten du trenger for å flette en kurv. Du skal lære å flette kryssbunn, sideflett, kant og hank. Her blir det mulighet å lære sig variasjoner av bunner, sideflett og kant/hank slik at du kan ta flere teknikker med hjem og lage flere ulike kurver.

På dette kurset underviser jeg også Modul 2 – ovale kurver. På dette kurset vil du lære å lage ovale kurver i kryssbunnteknikk. Vi bygger videre på viten om sideflett, kant og hank fra første modul. Men går mer i dybden av kurvens form og funksjon. Du skal flette en fransk blomsterkurv med åpne ender. Vi vil også lage variasjoner av bunden og se hva dette gjør med størrelsen på kurven. Vi komme mer inn på teorien om hvordan pilens størrelse og antallet av stagg i kurven påvirker kurvens størrelse og form.

På kurset vil vi snakke om hvordan hånden fører pilen – altså arbeidsteknikk; samt hvordan man behandler, sortere og oppblødter sitt flettematerial for å åpnå det beste resultat.

Undervisningen er torsdag 17 -22, fredag- søndag fra kl. 10.00 – 17.00 (inkl. 1/2 times lunch-pause).

Det med smått:
Modul 1 koster 2550 NOK.
Påmelding kan kun skje via mail til post@kurvmakerskolen.no, og din påmelding er endelig når du har betalt et depositum på 800 NOK.
Resterende betaling må skje innen en måned før kursstart via bankoverførsel.
Avbestilling av kurs må skje senest 14 dager før kursstart. Ellers returneres ikke kursavgiften. Om vi kan fylle din plass fra ventelisten vil kursavgiften tilbakebetales.

Materialer til hvert kurs kommer i tillegg  ca. 300-500 NOK. og avregnes kontant eller med kort på avreise dagen.