Nytt søk

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet under kan du prøve et nytt søk

9 søkeresultater for:

1

Modul 9 – Stor pil – store kurver

Vi flette store kurver med stor pil. Her kan du benytte alle de teknikkene du allerede har lært i tildligere moduler. Fletter du en oval kurv er det mulig og flette en vugge til barn. Fletter du rund kurv vil en stor vedkurv være passende. I de firkantede modellene vil en kiste med lokk være et godt alternativ.

2

Modul 8 – Spiral teknikk og Perigord kurv

Vi flette en spiralteknikk som heter Perigord teknikk fra Dordogne distriktet i Frankrike. Selve oppbyggingen av kurven er flettet i en spiral hvor kurvens bunn, sider og kant flettes i samme pil og samme teknikk.

3

Modul 7 – Firkantede kurver

Vi arbeide med firkantede kurver. Vi lærer forskjell og fletter med fransk, tysk og engelsk oppstaging. Kanter med hjørner- skjult, åpne eller hengende. Vi skal setter på hanker og lokk.

4

Modul 6 – Åpen fransk flett

Vi arbeider med den åpne flettemetode kalt Fitching. Tradisjonelt er denne kurven flettet som en åpen innkjøpskurv eller høstekurv.

5

Modul 5 – Rammeverkskurver

Tradisjonell rammeverkskurv betyr at kurven er flettet over en, to eller tre rammer laget at tykk to eller treårig greiner – laget til en ring. Rammeverkskurven byr på mange variasjonsmuligheter, samtidig som den har sin egen fastlagte flettemetode.

6

Modul 4 – Fisketasker og ryggsekker

I modul 4 skal vi flette fiskekurver og ryggsekker med lokk. Vi tar utgangspunktet i en D- bunn, og setter inn stag på forskjellige måter. Vi vil især arbeide med den organiske formen disse kurvene skal ha.

7

Modul 3 – Tasker/vesker

I denne tredje modulen fletter vi vesker og kurver i en teknikk kalt catalansk bunn og oppstaging. Vi vil bruke andre materialer som gummislanger, sjøgress, bark, ståltråd, skinntråd mm sammen med pilen.

8

Modul 2 – Ovale kurver

Dette er det andre kurs i modulrekken. På dette kurset vil vi lage ovale kurver i kryssbunnteknikk. Vi bygger videre på viten om sideflett, kant og hank fra første modul. Men går mer i dybden av kurvens form og funksjon.

9

Modul 1 – Runde kurver

Dette er det første kurs og der vil gi deg den basis viten du trenger for å flette en kurv. Du skal lære å flette kryssbunn, sideflett, kant og hank.