I modul 4 skal du flette fiskekurver og ryggsekker med lokk. Vi tar utgangspunktet i en klassiskn D-bunn, og setter inn stag på forskjellige måter. Her vil vi skulle arbeide med den organiske formen disse kurvene skal ha, samt å variere sidefletten i ulike mønster. Du får også anledning å lage din egen bunn i treverk, så her […]