Kurs beskrivelse

Dette er det første kurs i rekken og det vil gi deg den basis viten du trenger for å flette en kurv. Du skal lære å flette kryssbunn, sideflett, kant og hank. Her blir det mulighet å lære sig variasjoner av bunner, sideflett og kant/hank slik at du kan ta flere teknikker med hjem og lage flere ulike kurver. På dette kurset vil vi snakke om hvordan hånden fører pilen – altså arbeidsteknikk ; samt hvordan man behandler, sortere og oppblødter sitt flette material for å oppnå det beste resultat.

KURSET AVHOLDES  2 GANGER I ÅRET :    

Teknisk beskrivelse av kurs
 • Dyrking, lagring og sortering av pil
 • Oppbløting av pil
 • Gjennomgang av det meste brukte verktøy som saks, kniv, bankejern, syl og fett
 • Arbeidsplassen, sittestilling,
 • Sortering av pil før fletting, oppbevaring av pil mens du fletter.
 • Rund bunn – 3+3 eller 4+4 kryssbunn med dobbel kryssflett
 • Oppstaking av siden
 • Kimning med 3 pil, skjøting tykk mot tykk og tynn mot tynn
 • Sideflett som fransk enkel og dobbel, og med tilbakeslag.
 • Kimning med 4 pil
 • Kant som passer til kurvens form. 4 bak 2, eller 4 bak 1 kant
 • Hank med sjel. sildebenshank
 • Eller innebygget hank med kleskliper
Pris og betaling

Hver modul koster 2550 NOK. Du melder deg på en og en modul, og forplikter deg ikke til å ta hele kursrekken.
Påmelding skjer via mail, og din påmelding er endelig når du har betalt et depositum på 800,-. Resterende betaling må skje innen en måned før kursstart via bankoverførsel.
Avbestilling av kurs må skje senest 14 dager før kursstart. Ellers returneres ikke kursavgiften. Om vi kan fylle din plass fra ventelisten vil kursavgiften tilbakebetales.

Materialer til hvert kurs kommer i tillegg  ca. 300-500 NOK. og avregnes kontant eller med kort på avreise dagen.

Modul 1

 • Ingen kurs satt opp