Kurs beskrivelse

Dette er det andre kurs i modulrekken. På dette kurset vil du lære å lage ovale kurver i kryssbunnteknikk. Vi bygger videre på viten om sideflett, kant og hank fra første modul. Men går mer i dybden av kurvens form og funksjon. Du skal flette en fransk blomsterkurv med åpne ender. Vi vil også lage variasjoner av bunden og se hva dette gjør med størrelsen på kurven. På dette kurset vil vi komme mer inn på teorien om hvordan pilens størrelse og antallet av stag i kurven påvirker kurvens størrelse og form.

KURSET AVHOLDES 2 GANGE I ÅRET :     

Teknisk beskrivelse av kurs
 • Repetisjon av verktøy, sortering før fletting, og tekniske uttrykk fra modul 1
 • Oval kryssbunn med 4+6 og 3+6
 • Oppstaking.
 • Falsk slitekant
 • Kimning med beregnet skjøting av tykke ender.
 • Kinming med to sett pil samtidig.
 • Sette inn til hank i sidefletting allerede fra begynnelsen.
 • Flette sideflett. Enten repetere fra modul 1 eller flette engelsk sideflett, blokkflett mm.
 • Kimning med 4 pil, beregnede skjøter og med dobbelt sett i toppen av kurven
 • Kant som passer kurvens form, stagtykkelse og avstand. Om mulig lage en 5 bak 2 kant.
 • Sette inn sjel til hank. Dobbel eller enkel
 • Bevikle hanken. Enten repetisjon fra modul 1 –  sildebenshank, eller en ny fransk hank med snoing
 • Vi fletter med forskjellig tykkelse pil for å se hva det utgjør av forskjell i størrelse på bunnen
 • Vi ser hva som skjer når du setter inn ekstra stag i kortendene.
 • Vi ser hva som skjer når du bruker ryggsiden og magesiden i pilen til å forme kurven
Pris og betaling

Hver modul koster 2550 NOK. Du melder deg på en og en modul, og forplikter deg ikke til å ta hele kursrekken.
Påmelding skjer via mail, og din påmelding er endelig når du har betalt et depositum på 800,-. Resterende betaling må skje innen en måned før kursstart via bankoverførsel.
Avbestilling av kurs må skje senest 14 dager før kursstart. Ellers returneres ikke kursavgiften. Om vi kan fylle din plass fra ventelisten vil kursavgiften tilbakebetales.

Materialer til hvert kurs kommer i tillegg  ca. 300-500 NOK. og avregnes kontant eller med kort på avreise dagen.

Modul 2

 • Ingen kurs satt opp