Kursbeskrivelse

I modul 5 fletter vi en tradisjonell rammeverkskurv.
Kurven er flettet over en, to eller tre rammer laget at tykk to eller treårig greiner- laget til en ring.

Rammeverkskurven byr på mange variasjonsmuligheter, samtidig som den har sin egen fastlagte flettemetode. Vi fletter små og store rammer som du enten kan ferdigstille som kurv på kurset. Eller du kan bringe disse kurvene med hjem for å flette ferdig. Slik kan du få med deg mange forskjellige modeller til å kopiere. Vi skal på dette kurset øve oss i å bruke kniven som vår forlengede arm.
Du vil lære og snitte i tykke pil, slipe din egen kniv om den trengs. Vi vil også flette inn i kurven andre materialer som bark og strå om vi ønsker. Vi vil vise eksempel på forskjellige måter å lage formene i kurven på.
Rammeverkskurv er ingen teknisk vanskelig kurv, men den stiller krav til din nøyaktighet og tolmodighet.

KURSET AVHOLDES  2 GANG I ÅRET

Teknisk beskrivelse av kurset
 • Lage ringer i to og treårig pil
 • Snitte ringene og binde den sammen
 • Slipe kniven
 • Sikkerhet ved bruk av kniv
 • Sette to eller tre ringer sammen
 • Sette inn stag, og lage form på kurven med hjelpepinner
 • Flette begynnelsen i ønsket “øye”
 • Sette inn stag underveis
 • Skille stagene
 • Skjøte pilen, og forstå hvilken tykkelse du skal velge når
 • Vi bruker mye tid på å se. Kurvens form avhenger av hvor nøyaktig du kan se symmetri og hvor nøyaktig du er til å justere underveis.
Pris og betaling

Hver modul koster 2550 NOK. Du melder deg på en og en modul, og forplikter deg ikke til å ta hele kursrekken.
Påmelding skjer via mail, og din påmelding er endelig når du har betalt et depositum på 800,-. Resterende betaling må skje innen en måned før kursstart via bankoverførsel.
Avbestilling av kurs må skje senest 14 dager før kursstart. Ellers returneres ikke kursavgiften. Om vi kan fylle din plass fra ventelisten vil kursavgiften tilbakebetales.

Materialer til hvert kurs kommer i tillegg  ca. 300-500 NOK. og avregnes kontant eller med kort på avreise dagen.

Modul 5