Kursbeskrivelse

I modul 7 skal vi arbeide med firkantede kurver.
Vi lærer forskjell og fletter med fransk, tysk og engelsk oppstaging. Kanter med hjørner- skjult, åpne eller hengende. Vi skal setter på hanker og lokk. Vi skal snakke om hvordan vi får en firkantet kurv firkantet. Hvordan vi kan styre formen til det perfekte, ved og benytte enkle matematiske begreper som pytagoras og en linjal.

Teknisk beskrivelse av kurs
 • Flette 4 kantet bunn med tyske oppstaging og ferdige skjærte lister
 • Flette 4 kantet bunn med pil i bunnen
 • Feste hjørnestag
 • Velge høyde og bredde på kurven og beregne antall stag utifra dette.
 • Lage en ramme for å holde hjørenestagene diagonalt
 • Sette inn stagene med tysk oppstaging
 • Skjule bunnstagene med flett
 • Flette kinming og holde hjørnestagene på riktig avstand
 • Flette en sideflett. Er du klar til å utvide sideflett repertoaret fletter vi wofling- en form for blokkflett.
 • Flette 4 kimning med skarpe hjørner utvendig og innvendig
 • Flette en kant med hengende hjørner
 • Sette i en hank og bevikle den

  Om vi får tid fletter vi dette

 • Flette en bro til lokk
 • Flette lokk med hengsler og lås
 • Montere lokk
 • Sette på labank under kurven
pris og betaling

Hver modul koster 2550 NOK. Du melder deg på en og en modul, og forplikter deg ikke til å ta hele kursrekken.
Påmelding skjer via mail, og din påmelding er endelig når du har betalt et depositum på 800,-. Resterende betaling må skje innen en måned før kursstart via bankoverførsel.
Avbestilling av kurs må skje senest 14 dager før kursstart. Ellers returneres ikke kursavgiften. Om vi kan fylle din plass fra ventelisten vil kursavgiften tilbakebetales.

Materialer til hvert kurs kommer i tillegg  ca. 300-500 NOK. og avregnes kontant eller med kort på avreise dagen.

Modul 7

 • Ingen kurs satt opp